Βραβεία - Ξενοδοχείο Μικέ στην Αμοργό, Αιγιάλη
Online Κράτηση
Αναζήτηση

Βραβεία
print award 2020


print


2018_tripadvisorCOE2019
RECOGNITION OF EXCELLENCE

HotelsCombined

10
Rated by Guests

(function(){var rand = Math.floor((Math.random() * 99999999) + 1); function loadjscssfile(a,b){if("js"==b){var c=document.createElement("script");c.setAttribute("type","text/javascript"),c.setAttribute("src",a)}else if("css"==b){var c=document.createElement("link");c.setAttribute("rel","stylesheet"),c.setAttribute("type","text/css"),c.setAttribute("href",a)}"undefined"!=typeof c&&document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(c)} loadjscssfile('https://media.datahc.com/ratinghotel/stellar2/styles.css?v' + rand, 'css'); loadjscssfile('https://media.datahc.com/ratinghotel/stellar2/script.js?v' + rand, 'js'); })();


2017 award


award2016smallprint award 2020


print


2018_tripadvisorCOE2019
RECOGNITION OF EXCELLENCE

HotelsCombined

10
Rated by Guests

(function(){var rand = Math.floor((Math.random() * 99999999) + 1); function loadjscssfile(a,b){if("js"==b){var c=document.createElement("script");c.setAttribute("type","text/javascript"),c.setAttribute("src",a)}else if("css"==b){var c=document.createElement("link");c.setAttribute("rel","stylesheet"),c.setAttribute("type","text/css"),c.setAttribute("href",a)}"undefined"!=typeof c&&document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(c)} loadjscssfile('https://media.datahc.com/ratinghotel/stellar2/styles.css?v' + rand, 'css'); loadjscssfile('https://media.datahc.com/ratinghotel/stellar2/script.js?v' + rand, 'js'); })();


2017 award


award2016small